دواجــــو

جستجوی آسان دارو، اقلام آرایشی و بهداشتی

راهکاری اقتصادی و سریع برای اطمینان از موجود بودن اقلام نسخه شما

دواجوی هوشمند

با دواجو قبل از مراجعه به داروخانه اطمینان حاصل نماییم؟

دانلود اپلیکیشن

با کمک لینک های موجود در سایت، و یا از گوگل پلی اپلیکیشن دواجو را دانلود و نصب نمایید.

ثبت نام

با استفاده از شماره تلفن همراه، کد ملی و اطلاعات خود در سامانه ثبت نام کنید.

ارسال درخواست

اکنون می توانید اقلام مورد نظر خود و یا تصویر نسخه خود را ارسال نمایید و پاسخ آن را دریافت کنید.

تصاویر اپلیکیشن دواجو

در ادامه بخش هایی از صفحات اپلیکیشن را مشاهده می کنید.

...
...
...
...
...
...
...