دواجــــو

جستجوی آسان دارو، اقلام آرایشی و بهداشتی

راهکاری اقتصادی و سریع برای اطمینان از موجود بودن اقلام نسخه شماداروخانه ها

دواجوی هوشمند

با دواجو قبل از مراجعه به داروخانه اطمینان حاصل نماییم؟

دانلود اپلیکیشن

با کمک لینک های موجود در سایت، و یا از گوگل پلی اپلیکیشن دواجو را دانلود و نصب نمایید.

ثبت نام

با استفاده از شماره تلفن همراه، کد ملی و اطلاعات خود در سامانه ثبت نام کنید.

ارسال درخواست

اکنون می توانید اقلام مورد نظر خود و یا تصویر نسخه خود را ارسال نمایید و پاسخ آن را دریافت کنید.

تصاویر اپلیکیشن دواجو

در ادامه بخش هایی از صفحات اپلیکیشن را مشاهده می کنید.

...
...
...
...
...
...
...